Henryk I:

  • 9:00 - 20:00

Henryk II: 

  • 9:00 - 20:00

Wyciąg Taśmowy Kubuś:  

  • 9:00 - 20:00