W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Stacja Narciarska Henryk Ski oferuje mnóstwo radości z jazdy na nartach. Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju  na zimę 2020/2021 wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom.

Procedury podzieliliśmy na trzy najważniejsze obszary naszej działalności

Stacja narciarska
(wyciągi i trasy narciarskie)

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla branży narciarskiej Głównego Inspektora Sanitarnego, pamiętaj:

  1. Zwiększyliśmy odległości między pracownikami oraz wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe)
  2. Kompleks podzielony jest na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt
  3. Zapewniamy pracownikom środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej
  4. Ograniczyliśmy korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych
  5. Zapewniliśmy klientom płyny do dezynfekcji – co najmniej 1 płyn przy kasie / w wypożyczalni / w szkole narciarsko – snowboardowej / w restauracji lub barze / itp.
  6. Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, stołów)
  7. Zabezpieczyliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: COVID-19.