Henryk I

9:00-20:00

Henryk II

9:00-20:00
*W zależności od pogody i frekwencji.

Wyciąg Kubuś (taśmowy):

9:00-17:00